Helgen den 28-30 Oktober 2022 äger en konferens om den ortodoxa heliga traditionen rum i Stockholm. Det är ett samarbete mellan Kristi förklarings ortodoxa kyrka i Stockholm och Kristi uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg. Konferensen sker helt i Stockholm.

I vår sekulära tid finns det många röster som gör anspråk på att leda människan rätt, eller säger sig presentera sanningen. Det rör sig om ideologier, olika religioner och andra strömningar och trender i samtiden. Dylika influenser gör sig ibland även påminda hos ortodoxa personer.

Mot bakgrund av detta virrvarr av livsåskådningar och influenser vill vi lyfta fram den sunda källa som är den Ortodoxa Kyrkans heliga tradition. Hur kan vi som ortodoxa kristna möta de frågor och trender som vår samtid ställer oss inför? Vilka redskap ska vi använda oss av, och hur? Och vad ska vi akta oss för av dessa sekulära ideologier?

Denna konferens riktar sig till ortodoxa kristna som vill fördjupa sin tro, särskilt i relation till samtidens utmaningar. Den riktar sig också till var och en som vill lära sig mer om den sanningens fullhet som Herren Jesus Kristus givit Kyrkan i den Helige Ande, och som Kyrkan bevarat och ännu förmedlar vidare oförvanskat.

Under konferensen blandas en mängd föreläsare och deltagare för att lyssna till föredrag, samtala i smågrupper och delta i panelsamtal. God gemenskap och utmanande anföranden utlovas.

Information om program, talare, adress och anmälan hittar du till höger.

De heliga tolv apostlarna, vars mission spred evangeliet över den kända världen.