Helgen den 27-29 Oktober 2023 äger en konferens om kreativitet, symbolik och estetik rum i Stockholm. Det är ett samarbete mellan Kristi förklarings ortodoxa kyrka i Stockholm och Kristi uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg. Konferensen sker helt i Stockholm.

I den ryska författaren Dostojevskijs ord ”skönheten ska frälsa världen” kan vi ana hur viktig skönhet är för ortodoxt troende. Det som är vackert och skönt hänger intimt samman med det som är sant och gott. Det sanna, det goda och det sköna är alla tre integrerade aspekter av Guds uppenbarelse i sin Kyrka. Alla tre sammanstrålar fullkomligt i Kristus.

De troende är avbilder av Kristus. Därför kan de också vittna om-, och peka på honom genom sin egen kreativitet i Kyrkans gemenskap. Om detta vittnar hela kyrkohistorien, där vi ser och tar del av heliga människors konstnärliga förmågor i hymner, poesi, konst, ikonografi, arkitektur med mera. Ofta har deras kreativitet som ett naturligt utflöde även haft en missionerande verkan i sin omgivning.

Under konferensen blandas en mängd föreläsare och deltagare för att lyssna till föredrag, samtala i smågrupper och delta i panelsamtal. God gemenskap och utmanande anföranden utlovas.

Information om program, talare, adress och anmälan hittar du till höger.

Ikonmålande munkar