Elisabet Wingård Ohlson tillhör Helige Demetrios ortodoxa församling, Svenska ortodoxa prosteriet i Kristianstad. Bor i Kalmar. Medhjälpare till Heliga Elisabeths kloster i Minsk.

Magnus Ohlson myrrasmord som Basilius. Medlem i Helige Demetrios ortodoxa församling och bor i Kalmar. Bearbetar texter på svenska åt Heliga Elisabeths kloster och leder studiecirklar.

Fader Mikael Fälthammar är präst i Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling i Göteborg. Utöver församlingsarbetet är han aktiv i arbetet att göra den Ortodoxa Kyrkan mer tillgänglig för människor som inte är bekanta med den. Han arbetar med studiecirklar, föreläsningar, översättningsarbete och olika arrangemang.

Fader Teemu Toivonen är präst med särskilt ansvar för multikulturellt arbete i Finska Ortodoxa Kyrkan. Han är verksam i Helsingfors. Helsingfors ortodoxa kyrka är multikulturell och flerspråkig. Nästan 15% av medlemmarna i kyrkan talar ryska som modersmål, och mer än fyrtio modersmål talas i kyrkan. Den tredje största språkgruppen är svenska, med cirka 3% av kyrkans medlemmar.

Pontus Poysti är, vid sidan av sitt arbete, student vid St. Ignatios andliga akademi. Han tillhör heliga Anna av Novgorods ortodoxa församling i Stockholm, där han bland annat engagerar sig i katekumenundervisning och att sprida information om gudstjänster och annat som händer i den lokala församlingen.

Fader Theodor Svane är församlingspräst i Jungfru Marie Bebådelses kyrka i Bergen, Norge, och fältpräst i Norska Försvaret. Han är född och uppvuxen i Norge men utbildad vid St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary i New York.

Phillip Calington är doktorand i liturgik och kyrkohistoria på den Helige Sergius Ortodoxa Institut i Paris. Phillip bor i Malmö tillsammans med sin fru och tillhör till vardags de heliga Kyrill och Methodius församling.

Thomas Arentzen är docent i kyrkohistoria och leder forskningsprojektet ”Bortom trädgården: En ekokritisk undersökning av tidigbysantinsk kristendom” vid Uppsala Universitet. Annars har hans forskning fokuserad på ortodoxa hymner. Bland annat har han skrivit boken The Virgin in Song: Mary and the Poetry of Romanos the Melodist. Thomas är medlem i Helige Demetrios församling i Kristianstad, Svenska Ortodoxa prosteriet, och bor i Lund med sin familj.