Föreläsarna presenteras i den ordning deras föredrag är på programmet:

Fader Mikael Fälthammar är präst i Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling i Göteborg, Antiokias Vikariat för Sverige. Utöver församlingsarbetet är han aktiv i arbetet att göra den Ortodoxa Kyrkan mer tillgänglig för människor som inte är bekanta med den. Han arbetar med studiecirklar, föreläsningar, översättningsarbete och olika arrangemang. Han har masterexamen i teologi från Göteborgs Universitet, och en treårig diplomutbildning från Antiochian House of Studies tillhörande det antiokenska ärkestiftet i Nordamerika.

Matushka Hanne Louise Svane är socialantropolog och ikonmålare från Bergen, Norge. Hon är matushka i Hellige Jomfru Marias Bebudelse Ortodokse Kirke, gift med Fr. Theodor och har två söner. Hannes doktorsavhandling vid The Prince’s Foundation School of Traditional Arts i London handlar just om att försöka skapa en kulturell skandinavisk ortodox estetik såväl inom ikonografin som arkitektur och kyrkorummets inredning. Hon började måla ikoner när familjen bodde på St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary i New York, och har senare studerat bland annat hos Aidan Hart i England.

Arkimandrit Antonios Bitar är Patriark Johannes X’s vikarie i Antiokias Ortodoxa Vikariat i Sverige. Fader Antonios är utbildad både inom arkitektur och teologi vid Balamands universitet och seminarium i Libanon. Fader är fortfarande aktiv som arkitekt, utöver sin tjänst som präst.

Ioannis Nusias har en kandidatexamen i teologi från Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki (inom social teologi och kristen kultur). Nu läser han sin master i Nya testamentets exegetik och hermeneutik vid Uppsala universitet samt betar av en kandidatexamen i antik grekiska (Göteborgs universitet). Han tillhör St. Georgios grekisk-ortodoxa församling i Stockholm.

Fader Angel Velitchkov är sedan 2005 kyrkoherde i Kristi förklarings ortodoxa församling i Stockholm. Han har teologiutbildning på Helige Sergius Teologiska Institut i Paris. Hans magisterexamen var i dogmatik med titeln ”Den helgade materian i Kyrkan”.

Johannes Pulkkanen, teol.dr. är medlem i Kristi förklarings ortodoxa församling i Uppsala, helige Johannes Teologens kapell. Johannes är lärare vid Sankt Ignatios ortodoxa teologiska seminarium i Södertälje och har lett tolv pilgrimsresor till det heliga berget Athos.

Rev. Fr. Milutin Janjic was born in Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. Completed his seminary in Belgrade in 2000 and in 2004 received his BA degree in the Orthodox Christian Studies at the Saint Petersburg’s Theological Academy. In 2009 obtained his MA degree in the Orthodox Christian Studies with the focus on Mission Studies at the Patriarch Athenagoras Orthodox Institute at the Graduate Theological Union in Berkeley, California. In 2015 received his PhD degree in interdisciplinary studies with the main focus on Missiology and the Russian Intellectual History at the Graduate Theological Union. He was teaching at University of Berkeley and Graduate Theological Union in Berkeley.

In 2014 ordained as an Orthodox priest and began his priestly ministry as a parish priest at the missionary parish of the Prophet Elias in the Greek Orthodox Metropolis of San Francisco, and in 2022 Metropolitan Gerasimos of San Francisco elevated him into the rank of Economos with the right to wear an epigonation and a pectoral cross. In March of 2022 moved to Uppsala, Sweden and currently teaches as a Senior Lecturer at the Sankt Ignatios College in Södertälje. He is a married and have two children.

Nikodemus Ungh är aktiv inom apologetik och katekesundervisning i värdförsamlingen Kristi förklaring.