Föreläsarna presenteras i den ordning deras föredrag är på programmet:

Fader Angel Velitchkov är sedan 2005 kyrkoherde i Kristi förklarings ortodoxa församling i Stockholm. Han har teologiutbildning på Helige Sergius Teologiska Institut i Paris. Hans magisterexamen var i dogmatik med titeln ”Den helgade materian i Kyrkan”.

Matushka Hanne Louise Svane är socialantropolog och ikonmålare från Bergen, Norge. Hon är matushka i Hellige Jomfru Marias Bebudelse Ortodokse Kirke, gift med Fr. Theodor och har två söner. Hannes doktorsavhandling vid The Prince’s Foundation School of Traditional Arts i London handlar just om att försöka skapa en kulturell skandinavisk ortodox estetik såväl inom ikonografin som arkitektur och kyrkorummets inredning. Hon började måla ikoner när familjen bodde på St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary i New York, och har senare studerat bland annat hos Aidan Hart i England.

Sunniva Nordin är anställd som textilkonservator på Nordiska muséet, och har kandidatexamen inom både konservering och konstvetenskap. Hon blev ortodox i Kristi Uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg, men är för närvarande aktiv i Kristi förklarings ortodoxa kyrka i Stockholm.

Richard Kovar är anställd kantor i Kristi Förklarings kyrka, samt lärare på Sankt Ignatios teologiska högskola. Han är utbildad inom musik.

Arkimandrit Antonios Bitar är Patriark Johannes X’s vikarie i Antiokias Ortodoxa Vikariat i Sverige. Fader Antonios är utbildad både inom arkitektur och teologi vid Balamands universitet och seminarium i Libanon. Fader är fortfarande aktiv som arkitekt, utöver sin tjänst som präst.

Ioannis Nusias har en kandidatexamen i teologi från Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki (inom social teologi och kristen kultur). Nu läser han sin master i Nya testamentets exegetik och hermeneutik vid Uppsala universitet samt betar av en kandidatexamen i antik grekiska (Göteborgs universitet). Han tillhör St. Georgios grekisk-ortodoxa församling i Stockholm.