ARRANGÖRER:

Konferensen sker i samarbete med Kristi förklarings ortodoxa kyrka och Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling.

TID & PLATS:

Konferensen äger rum helgen 28-30 Oktober 2022 i Kristi förklarings ortodoxa kyrkas lokaler i Stockholm. Vid stort antal anmälda kommer vi ordna vi större lokaler för föreläsningarna, i närheten av kyrkan.

Adress: Birger Jarlsgatan 98, Stockholm. T-hållplats: Tekniska högskolan. Det är inte helt lätt att parkera sin bil i området.

KOSTNAD & ANMÄLAN:

Anmälan gör du här (klicka på länken). Kostnaden är 300 kronor per person för hela konferensen. Betalningsuppgifter kommer vid anmälan.

MAT & BOENDE:

Varje deltagare ordnar egen mat. Kaffe, té och frukt finns i lokalerna.

Varje deltagare ordnar eget boende.