FREDAG 9/10:

16:30 – Registrering öppen (fortsätter efter bönen kl. 17)

17:00 – Akatist eller Vesper

17:30 – Välkomnande och info

18:00 – Var är vi, och spelar det roll? Om vår sekulära tid och samhälle idag, med fader Mikael Fälthammar.

19:00 – Mission i Kyrkans historia: vad kan vi lära oss?, med Phillip Calington.

20:00 – Kaffe och thé

LÖRDAG 10/10:

10:00 – Liturgi

11:15 – Lunch (deltagare ansvarar själva för sin mat – se information under fliken praktisk information)

12:30 – ”Ske din vilja”: mission som svar på Herrens bön, utifrån Ärkebiskop Anastasios av Tiranas skrifter på temat, med Pontus Poysti.

13:30 – Ortodox minoritet i Luthersk majoritet: erfarenheter från Finska Ortodoxa Kyrkan, med fader Teemu Toivonen, Helsingfors.

14:30 – Fika

15:00 – Hur kan man vara en välkomnande församling? med Elisabeth Wingård-Ohlson och Magnus Ohlson.

16:00 – Fornkyrkan och miljön, med Thomas Arentzen.

17:00 – Middag (deltagare ansvarar själva för sin mat – se information under fliken praktisk information)

18:00 – Vesper

19:00 – Paneldiskussion: Var är vi om 30 år? Samtal om den Ortodoxa Kyrkans framtid i Skandinavien, vilka möjligheter och utmaningar hon står inför. Deltagande och frågor välkomnas.

21:00 – Kaffe och thé.

SÖNDAG 11/10:

10:00 – Gudomlig liturgi

11:30 – Samling och sändning med inspirerande utblick i världen.