FREDAG 28/10:

16:30 – Registrering öppen (fortsätter efter bönen kl. 17)

17:00 – Moleben

17:30 – Välkomnande och info

18:00 – Rekonstruktion eller tradition? Om ortodox epistemologi, med fader Mikael Fälthammar.

19:00 – Lag och Skrift ur ett kristet perspektiv, med fader Angel Velitchkov.

20:00 – Kaffe och té

LÖRDAG 29/10:

10:00 – Liturgi

12:00 – Lunch (deltagare ansvarar själva för sin mat – se information under fliken praktisk information)

13:00 – I närkontakt med den heliga traditionen – lärdomar från berget Athos, med Johannes Pulkkanen.

14:00 – Living Tradition in a Local Context: Reflections of An Orthodox Priest Serving in the West, med fader Milutin Janjic.

15:00 – Fika

15:30 – Ikoner som bärare och förmedlare av den heliga traditionen, med matushka Hanne Svane.

16:30 – Håll dig på kungsvägen: vik inte av åt höger eller vänster – ett föredrag om villovägar i sökandet efter traditionen, med Nikodemus Ungh.

18:00 – Middag (deltagare ansvarar själva för sin mat – se information under fliken praktisk information)

19:00 – Paneldiskussion: Deltagande och frågor välkomnas.

21:00 – Kaffe och thé.

SÖNDAG 30/10:

10:00 – Gudomlig liturgi