FREDAG 27/10:

16:00 – Registrering öppen (fortsätter efter bönen kl. 16:30)

16:30 – Moleben på svenska

17:00 – Vi går gemensamt till föreläsningssalen en minut från kyrkan. Där blir det välkomnande och kort presentationsrunda

18:00 – Föredrag 1: ”Det sanna, det goda och det sköna” med fader Angel Velitchkov

19:00 – Föredrag 2: ”Lokal kulturell ortodoxi: möjligheter och fallgropar” med matushka Hanne Svane

20:00 – Kaffe och té

LÖRDAG 28/10:

10:00 – Föredrag 3: ”Skrudens estetik och symbolik” med Sunniva Nordin

12:00 – Lunch (deltagare ansvarar själva för sin mat – se information under fliken praktisk information)

14:00 – Föredrag 4: ”Med de saliga himmelska makterna lovsjunger vi: om liturgisk musik” med Richard Kovar

15:00 – Fika

15:30 – Föredrag 5: ”Theology through Architecture” med Arkimandrit Antonios Bitar

16:30 – Föredrag 6: ”Kreativitet och synergi: gudomligt-mänskligt samarbete i kulturskapande” med Ioannis Nusias

18:00 – Middag (deltagare ansvarar själva för sin mat – se information under fliken praktisk information)

19:30 – Paneldiskussion: Deltagande och frågor välkomnas.

21:00 – Kaffe och thé.

SÖNDAG 29/10:

10:00 – Gudomlig liturgi på svenska