Nedan presenteras de inspelade föredragen från konferensen. Under dem finns ett galleri med några foton. Mycket nöje!

Fader Mikael Fälthammars föreläsning om sekularisering och religionssubstitut i Sverige idag.
Phillip Calingtons föreläsning om Ortodox kristen mission i historien och lärdomar för oss idag.
Pontus Poystis föredrag om mission som svar på Herrens bön.
Fader Teemu Toivonen talar om att vara ortodox kristen i en evangelisk-luthersk majoritetskultur (onlineföredrag).
Basilius Ohlson talar om Ortodoxa Kyrkans situation i Sverige idag.
Thomas Arentzsen talar om Kyrkan och skapelsen och hjälper oss förstå Kyrkans bidrag till bl.a. klimatproblemen.